Kde nás najdeteZOD Opatovec

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec vzniklo dne 27. prosince 1949 a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXIV, vložka 1596. Zabývá se převážně zemědělskou činností, kterou provozuje jednak na půdě vlastní a dále na půdě pronajaté od fyzických a právnických osob na základě uzavřených nájemních smluv. Výměra obhospodařované zemědělské půdy je přes 2.200 ha.

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé, krmného hrachu a krmných plodin k zabezpečení kvalitní krmivové základny pro potřeby živočišné výroby.

Živočišná výroba je zaměřena výhradně na chov skotu na středisku v Opatovci a Lačnově. Dojnice jsou ustájeny ve čtyřech zrekonstruovaných volných stájích s celkovou kapacitou 560 ks červenostrakatého skotu s dojením krav v centrální kruhové dojírně.