Kde nás najdeteZOD Opatovec

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec vzniklo dne 27. prosince 1949 a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXIV, vložka 1596. Zabývá se převážně zemědělskou činností, kterou provozuje jednak na půdě vlastní a dále na půdě pronajaté od fyzických a právnických osob na základě uzavřených nájemních smluv. Celková výměra zemědělské půdy je 2.235 ha.

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé, krmného hrachu, brambor a krmných plodin k zabezpečení kvalitní krmivové základny pro potřeby živočišné výroby.

Živočišná výroba je zaměřena výhodně na chov skotu na středisku v Opatovci. Dojnice jsou ustájeny ve čtyřech zrekonstruovaných volných stájích s celkovou kapacitou 560 ks červenostrakatého skotu s dojením krav v centrální kruhové dojírně. Stavební středisko je převážně zaměřeno na výrobu zámkové dlažby. Celkový roční obrat je okolo 110 milionů koncem a družstvo zaměstnává přibližně 52 zaměstnanců.

Zámková dlažba

Pro Váš dům také nabízíme zámkovou dlažbu, která má všestrané využití.

Zámková dlažba