IMG
IMG
IMG

ZOD Opatovec

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec vzniklo dne 27. prosince 1949 a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXIV, vložka 1596. Zabývá se převážně zemědělskou činností, kterou provozuje jak na vlastních tak i propachtovaných pozemních. Výměra obhospodařované zemědělské půdy je přes 2.000 ha.

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé, máku, krmného hrachu a krmných plodin k zabezpečení kvalitní krmivové základny pro potřeby živočišné výroby.

Živočišná výroba je zaměřena výhradně na chov skotu na středisku v Opatovci a Lačnově. Dojnice jsou ustájeny ve čtyřech zrekonstruovaných volných stájích s celkovou kapacitou 560 ks červenostrakatého skotu s dojením krav v centrální kruhové dojírně.

Celkový roční obrat je přes 100 milionů korun a družstvo zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců.

Naše služby