Živočišná výroba

Živočišná výroba v ZOD Opatovec je zaměřena na chov krav a to plemena Českého strakatého. Ekonomika živočišné produkce je založena na prodeji mléka, zástavového skotu a březích jalovic.
Chov skotu je soustředěn v areálu sídla firmy v Opatovci, kde jsou rekonstruované stáje. Celkem se v ZOD Opatovec chová okolo 1300 ks skotu Českého strakatého plemene, z toho asi 560 ks dojnic. Býci se prodávají jako žír býků o průměrné hmotnosti 750 kg, zejména do zahraničí.
Dojnice jsou ustájeny volně. Dojírna je v provozu od roku 2001, je kruhová od výrobce Westfália Surge, pro evidenci je využíván software DailyPlan. Dojí se dvakrát denně.
Krmení je na krmný žlab zakládáno míchacím vozem ve formě míchanice. Míchanice je založena na silážní kukuřici a senáži z jetele. O složení krmných dávek a o doplňková krmiva se stará firma SANO.
V roce 2006 byl chov v ZOD Opatovec uznán jako šlechtitelský chov červenostrakatého skotu. Úspěchů ZOD dosáhlo i na výstavách jako je Národní výstava v Přerově a na výstavách v Opařanech, v Radešínské Svratce, PragaAgro a Techagro.