Živočišná výroba

Živočišná výroba v ZOD Opatovec je zaměřena na chov krav a to plemena Českého strakatého. Ekonomika živočišné produkce je založena na prodeji mléka, zástavového skotu a březích jalovic.
Chov skotu je soustředěn v areálu sídla firmy v Opatovci, kde jsou rekonstruované stáje. Celkem se v ZOD Opatovec chová cca 1300 ks skotu Českého strakatého plemene, z toho 560 ks dojnic. Býci se prodávají jako žír býků o průměrné hmotnosti 750 kg, zejména do zahraničí.
Dojnice jsou ustájeny volně, boxy jsou stlané, hnůj se vyhrnuje jednou denně. Dojírna je v provozu od roku 2001, je kruhová od výrobce Westfália Surge, pro evidenci je využíván software DailyPlan. Dojí se dvakrát denně. Chov je prostý IBR, procento brakace na úrovni 35 %. Průměrná užitkovost 7000 kg mléka s obsahem tuku 3,90 % a 3,62 % bílkovin. Na dobré úrovni jsou i ukazatele reprodukce a přírůstky zvířat.
Krmení je na krmný žlab zakládáno míchacím vozem ve formě míchanice. Míchanice je založena na silážní kukuřici a senáži z jetele. O složení krmných dávek a o doplňková krmiva se stará firma SANO.
V roce 2006 byl chov v ZOD Opatovec uznán jako šlechtitelský chov červenostrakatého skotu. Úspěchů ZOD dosáhlo i na výstavách jako je Národní výstava v Přerově a na výstavách v Opařanech, v Radešínské Svratce, PragaAgro a Techagro.