Z ekonomických důvodů byly výroba a prodej brambor ukončeny.

Od 1.7.2018 ZOD Opatovec již brambory neprodává.