Rostlinná výroba


Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé, krmného hrachu, brambor a krmných plodin k zabezpečení kvalitní krmivové základny pro potřeby živočišné výroby. Družstvo hospodaří na ploše 2.235 ha.

 

rostlinná výroba - haly